بررسی و نقد منصفانه ادیان الهی و زنده جهان و بررسی فرق منحرفه و مطالب داستانی و پند آموز
 یهود در قران

قوم یهود در قران

قوم بنی اسرائیل رکوردار پیامبران است یعنی بیشتر پیامبران الهی برای این قوم سرکش مبعوث شده اند می شود گفت که بدترین قوم ،قوم یهود است.یهودیان قومی هستند که نه با مسیحیان سر سازش دارند نه با مسلمانان .

قران مجید بیشترین حمله را نسبت به یهودیان دارد:

(وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علو کبیرا)[1]: چون رفت مجازات شما بر نخستین فساد و تبهکاریتان رسید بندگانی که منسوب به ما هستند به سوتیان می فرستم بندگانی سرسخت و با صلابت که بر سرتان فرود ایند.

(فجاسوا خلال الدیا و کان وعدا مفعولا)[2]: که در میان خانه ها به جستجوی(شما) بپردازند و این وعده قطعی وانجام شدنی است.

این ایه اشاره به فتح فلسطین توسط مسلمانان دارد که مسلمانان خانه به خانه به جستجوی بقایای یهودیان پرداختند.

در ایه بعد در جای دیگر می فرماید:

ثم ردد نا لکم الکرت علیهم و امدد ناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا[3]

سپس شما را بر مسلمانانی که علیه شما برانگیختیم پیروز گردانیم و به شما ثروتها و فرزندانی عطا کنیم و از یاوران بیشتری برخورد کنیم تا به کمک شما علیه انان بستیزند.

 خداوند در جایی دیگر می فرماید:

ان احسنتم احسنتم لما نفسکم:اگر خوبی میکنید به خودتان میکنید.

فاذا جاء وعد الاخره لیسوءوا وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرت ولیتبروا ما علوا[4]ّ

چون وعده (کیفر طغیان) بار دوم فرا رسد (مخالفانتان) چهره های شما را غمبار و سیاه گردانند و وارد مسجد اقصی گردند همانگونه که نخستین بار داخل شدند و بر آنچه دست یافتند به کلی نابود کنند.

در اینجا مفسرین می گویند که این عذاب دوم هنوز اتفاق نیافتاده است و برخی هم میگویند هر دو وعده تحقق یافته است به اینکه عذاب اول توسط بخت النصر اتفاق افتاد و وعده دوم توسط تیتوس رومی تحقق یافته است.

اما نظریه درست همان نظریه اول است که هنوز دومی محقق نشده است، مساله اینگونه می شود که کیفر نخستین توسط مسلمانان صدر اسلام تحقق یافت.اما وقتی که مسلمانان از اسلام فاصله گرفتند خداوند یهودیان را بر انها چیره ساخت اما  یهودیان قدر ندانستند ودوباره دست به طغیان و سر کشی زدند و هر گاه که مسلمانان دوباره به اسلام روی بیاورند پس زمان کیفر دوم فرا خواهد رسید.

روایاتی که از معصومین وارد شده بر همین تفسیر اشاره دارند که کیفر دوم توسط حضرت مهدی (عج)[5] و یارانش و به اینکه انان اهل قم و کسانی هستند که خداوند انها را قبل ظهور بر می انگیزد است انجام خواهد شد.[6]

در تفسیر نور الثقلین از امام صادق نقل شده است که مراد از بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید حضرت مهدی (عج)است و مشابه همین روایت در تفسیر عیاش از امام محمد باقر (ع) ذکر شده است. مساله مهدویت یک مساله ای است که یک سلسله مباحث جداگا نه ای را می طلبد

خداوند در قران مجید در آیات فراوانی به ذم ونکوهش یهود پرداخته است اینگونه که به قوم یهود پرداخته با هیچ قوم دیگری چنین بر خوردی نکرده است .برای شناخت بیشتر این قوم توجه شما را به چند آیه از آیات مبارکه قران کریم جلب می کنم امیدوارم مفید واقع شود:

1) از جمله اعتقادات یهو دیان این است که اگر چه یهود ممکن است مرتکب برخی گناهان شود اما این گناهان بخشیده خواهد شد وانان  در زمره رستگاران قرار خواهند گرفت یک چنین اعتقادی در میان مسیحیان هم وجود دارد که بعدا به ان اشاره خواهیم کرد .

خداونددرآیه 169اعراف درمورد همین قضیه واعتقاد می فرماید:

فخلف من بعدهم خلف ورثو الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفرلنا پس از انها فرزندانی جای انها راگرفتند که وارث کتاب (آسمانی تورات)شدند(اما با این حال ) متاع دنیای پست را گرفته و می گویند: بزودی بخشیده خواهیم شد.وخداوند در ادامه همان ایه انرا دروغی می داند که انها بر خداوند بسته اند.

2)ازجمله اعتقاد یهودیان این است که آنها در اتش دوزخ قرار نمی گیرند ودر کل اتش جهنم برای انها درست نشده است وانها این امتیاز دوری از آتش را برای خود قائلند.خداوند درایه 80سوره بقره می فرماید : وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده یعنی هرگز اتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید وخداوند در ادامه همان آیه با این عقیده انحرافی یهودیان به مبارزه برمی خیزد و این خودبرتر بینی را سخت مورد هجوم قرار می دهد و می فرماید:قل اتخذتم عندالله عهدا فلن یخلف الله......

بگو(به یهودیان)آیا پیمانی از خدا گرفته اید و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد یا انچه نمی دانید(به ناروا)به خدا نسبت می دهید خداوند در ایه فوق با زبان تمسخر به انها می فرماید آیا شما از خداوند پیمان گرفته اید که شما را در دوزخ نیاندازد؟

3) دنیازدگی و دلبستگی به دنیا از خصو صیات وویژگیها ی این قوم به اصطلاح برگزیده الهی است جالب است که این صفت یهودیان تا به امروز هم ادامه یافته و دستهای یهودیان امروزی را می توان در کارتلها یا همان شرکتهای فراملیتی مشاهده کرد.خداوند به این ویژگی انها اشاره می کند و آنرا در تضاد ادعای دوستی ویژه انها با خداوند ارزیا بی می کند، خداوند در آیه 96 سوره بقره می فر ما ید:لتجد نهم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکو یود احد هم ....

و انها را از حریص ترین مردم (حتی از مشرکان)بر زندگی (این دنیا اندوختن ثروت) خواهی یافت تا انجا که هر یک از انها ارزو دارند  هزار سال به او عمر داده شود در حالی که این عمر طولانی او را از کیفر الهی باز نمی دارد و خداوند به اعمال انها بیناست[1] .(سوره بنی اسرائیل  4تا 8)

[2] همان ماخذ

[3] همان ماخذ

[4] اسراء ایه 7

[5] معجم احادیث حضرت مهدی(عج) ج5 الشیخ علی الکورانی العاملی وبحار الانوار ج60 ص 216

[6] عصر الظهور علی الکورانی ترجمه فارسی ص 70-71

|+| نویسنده عباداله فضلیان در شنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۶  |
 
 
بالا

جدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای نوحه برای وبلاگ

اخبار